Hun jobber ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun ledet Havbruksskatteutvalget som foreslår 40 prosent grunnrenteskatt på overskudd i norsk laksenæring. I utvalget har hun støtte fra et flertall på seks fagøkonomer og jurister mot et mindretall på tre som representerer partene i arbeidslivet.

Sjømat Norge er i utgangspunktet mot både grunnrenteskatt, areal- eller produksjonsavgift.

IntraFish har bedt Ulltveit-Moe kommentere et intervju IntraFish har gjort med Aina Valland som er direktør for samfunnskontakt i bransjeorganisasjonen. Tittel og ingress lyder: «Sjømat Norge er muligens på gli.