Mowi levert i fjor en klage til Miljødirektoratet. De klaget da på et vedtak om at selskapet skal miste utslippstillatelsen for lokaliteten Rørskjæran i Vega kommune i Nordland – som Mowi ble tildelt for tre år siden.

Sent i april kom avgjørelsen om at Klima- og miljødepartementet opphever Miljødirektoratets vedtak om å trekke tilbake utslippstillatelsen. Det betyr at Mowi kan starte oppdrett i Rørskjæran.

Skuffet

Leder av den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland, reagerer sterkt på vedtaket fra Klima- og miljødepartementet.