Det er 1078 elever som har fått skoleplasser ved de 19 skolene som har de aktuelle linjene kysten rundt. Samtidig er det 413 elever som står på ventelister til disse linjene. Det betyr at det er 1491 søkere til alle skoleplasser dette skoleåret med skolestart neste uke.

- Det er klart at ungdommer motiveres av høye lønninger på fiskebåter og som røktere i havbruk, men tendensen er en generelt endret holdning til disse yrkene som mange ønsker seg til fordi det er et godt sted å være, sier studierektor Ole Håvard Olsen ved Nordkapp videregående skole.