Det er 1078 elever som har fått skoleplasser ved de 19 skolene som har de aktuelle linjene kysten rundt. Samtidig er det