- Vi ønsker en god dialog med havbruksnæringa om hvilke nye problemstillinger vi bør ta tak i, sier instituttleder Terje E. Martinussen til IntraFish. På lørdag