Canadas urbefolkningsorganisasjon, First Nations Leadership Council (FNLC), ba denne uken Mowi Canada West, Grieg Seafood BC og Cermaq Canada om å stoppe sine forsøk på å snu myndighetenes beslutning om å fase ut oppdrett i Discovery Islands-området på landets vestkyst innen juni 2022.

– Det er klart at majoriteten av First Nations i British Columbia er imot oppdrett i åpne merder på grunn av de skadelige effektene det har på villaks, uttaler rådet i First Nations og sier at de støtter beslutningen til den kanadiske fiskeriministeren, Bernadette Jordan, om å fase ut lakseoppdrett rundt Discovery Islands.

Områdene som er omfattet av beslutningen er noen av de eldste anleggene på vestkysten og er lokalisert i det tradisjonelle territoriumet til urbefolkningsgrupper som Homalco, Klahoose, K’omoks, Kwaikah, Tla’amin, We Wai Kai and Wei Wai Kum, blir det understreket fra utbefolkningsrådets side.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Mowi Canada West og Cermaq har tatt rettslige skritt i håp om å snu beslutningen til de kanadiske myndighetene.

Grieg Canada har også bedt retten vurdere fiskerimyndighetenes beslutning.

First Nations Leadership Council (FNLC) peker også på at en omgjøring av beslutningen vil bryte med prinsippene i FNs erklæring om urfolks rettigheter.

– FNLC motsetter seg dette, ettersom urfolk er de riktige eiere og forvaltere av våre tradisjonelle territorier, sier urfolksrådet.