ILA
  • Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks, og er også påvist hos oppdrettet regnbueørret og vill sjøørret
  • Viruset angriper primært cellelaget (endotel) som kler innsiden av blodkar og hjertet. Viruset er i samme familie som influensavirus

Kilde: Veterinærinstituttet og Mattilsynet

Geir Bornø i Veterinærinstituttet sier at med et par måneder igjen av året og med over 20 tilfeller til nå – må man helt tilbake til årtusenskiftet for å komme opp i sånne nivåer.

– ILA-en har svingt veldig de siste to tiårene. Det er alt ifra omtrent ikke påvist ILA til at vi har oppimot en 20 tilfeller. I år ser det ut som vi får en del mer. Det er spesielt Troms og Finnmark som er hardt rammet, men vi ser at dette er et problem langs store deler av kysten.

Han legger til at dette er en situasjon som er ugunstig for næringen og Veterinærinstituttet synes også det er en utfordrende negativ utvikling at man får så mange utbrudd av en alvorlig smittsom sykdom.

Skremmende sykdom

De tre bokstavene ILA skremmer vannet av næringsaktører og finansinstitusjoner i alle land som oppdretter laks, og tidligere i år gikk Veterinærinstituttet ut med en kraftig advarsel til oppdretterne:

– Vi må være på vakt, eller så kan vi få et nytt skrekkscenario med stor smittespredning av ILA, uttalte seksjonsleder for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet, Ole Bendik Dale til IntraFish. Siden da er det påvist enda flere tilfeller av den alvorlige laksesykdommen ILA.

– Det er en urovekkende utvikling. Vi vet ikke bakgrunnen for at vi får en økning i antall utbrudd. Det er enda to måneder igjen av året. Tradisjonelt sett er dette måneder hvor man har påvist ILA i. Vi forventer at det blir flere tilfeller før året er omme, sier seksjonssjef for fiskediagnostikk ved Veterinærinstituttet, Geir Bornø, til IntraFish.

Flere tilfeller i år

ILA har vært et stort og voksende problem for næringen i år – og flere oppdrettere har fått kjenne konsekvensene av den smittsomme sykdommen. Så langt er det 22 bekreftede tilfeller og fem mistanker om ILA, ifølge tall fra Veterinærinstituttet. Det er mer enn en dobling fra 2019, da var det 10 bekreftede tilfeller av ILA.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet inviterer 29. oktober til et nasjonalt møte etter det høye antallet ILA-tilfeller som har vært så langt i 2020.

Det blir deltagelse fra Mattilsynet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

– Bakgrunnen for at vi vil ha dette møtet er at vi ser det er viktig å gå ut med den kunnskapen vi har om ILA, delvis også fordi det er et ønske fra næringen, for å få mer informasjon om hva vi sitter inne med på Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Vi ønsker å gi en oversikt over statusen vi har per nå, sier Bornø.

Salaks er et av oppdrettsselskapene som har fått påvist ILA i år. Bilde er fra Salaks laksemerder i Lavangen. Foto: Marius Fiskum

Ønsker dialog

Veterinærinstituttet ønsker å presentere informasjon om situasjonen og det som er av nyere forskning rundt ILA. Sentrale private aktører skal også holde innlegg.

– Tanken bak dette er å få en dialog mellom næringen, Mattilsynet, forskning og oss. Det er klart at det er store forvaltningsmessige konsekvenser for oppdretterne relatert til slik som ILA-en håndteres nå og det gjeldende regelverket, påpeker Borø.

Han legger til at det ikke er noen konkrete årsaker til at ILA oppstår.

– Det er det som også er litt av utfordringen. Det er mye man ikke vet om sykdommen. Det pågår mye forskning internt i Veterinærinstituttet og det er også utlyst en stor pott med prosjektmidler fra FHF hvor også Veterinærinstituttet og næringen kommer til å søke med frist neste uke. Det er behov for mer forskning rundt ILA.

Nytt kontrollregime

Henrik Stenwig i Sjømat Norge sier diskusjonen om nytt kontrollregime er noe næringen følger med på nå.

– Det er en prosess som foregår nå med tanke på å tilpasse kontrollregime i Norge til nytt EØS-regelverk. Det er alltid slik at ved utbrudd av ILA og PD, da er det en utfordring når utbruddet står på. Så er spørsmålet om man greier å holde det på et gitt akseptabelt nivå. Diskusjonen fremover blir nå hvordan vi skal ha det i fremtiden når man av «tekniske årsaker» er nødt til å gjøre en revurdering av kontrollregimet.

Les også: