Kinas sjømatimport økte 39 prosent i 2019 til 106 milliarder CNY (138 milliarder kroner), ifølge nettstedet UndercurrentNews som viser til kinesiske tolldata. Dette gjør trolig Kina til den nest største importør av sjømat i verden, og nå også større enn Japan.

Japan med to prosent vekst

Veksten betyr at Kinas sjømatimport nesten har doblet seg i løpet av to år. Tallene kommer samtidig som kunngjøring om at Kinas brutto nasjonalprodukt (BNP) vokste med 6,1 prosent i 2019, den laveste økonomiske veksten siden 1990, ifølge Reuters.