I kontorlokaler rett ved Solsiden i Trondheim holder RAS-selskapet Nofitech til. Selskapet har snart 30 ansatte, og er i stadig vekst.

– Vi har holdt på siden 2011. Selskapet ble startet av Geir Løvik og John Hestad, og Nofitech har vært en pionér innen RAS-anlegg for postsmolt som går på sjøvann, sier Hundstad til IntraFish.

Han kom inn som toppsjef i juni 2018, fra stillingen som viseadministrerende i Aqualine. Tidligere hadde han ulike lederstillinger i Ikea-systemet og Forsvaret.

Robert Hundstad og Kari Attramadal i Nofitech. På tavlen til høyre ser en spor etter en dag med barn på jobben. Foto: Anders H. Furuset

Fikk nye eiere

Eierfondet Longship kom inn på eiersiden i Nofitech mars i 2018, da de kjøpte 70 prosent av selskapet. Kjøperen uttalte da at planen er å bruke Nofitech som en plattform for kjøp av ytterligere selskap.

I mai kjøpte Nofitech selskapet Aqua Innovasjon (3 ansatte, 6,9 millioner kroner i omsetning), som driver med prefabrikkering av deler i polyetylen.

– Vi ser også på muligheter for å kjøpe leverandører og andre selskap som kan bidra til å gjøre produktet vårt bedre, sier Hunstad.

Mener modulbasert er best

Nofitech leverer modulbaserte, standardiserte anlegg. Det gir ifølge FoU-leder Kari Attramadal flere fordeler.

– Dette er oppsett vi vet fungerer. Vi kan gjøre små justeringer for å optimalisere det. I tillegg er det lettere for oss og kundene å sammenligne produksjonen på tvers av anlegg når anleggene er like.

Ifølge henne vokser fisk i deres anlegg godt.

Hundstad sier at en annen fordel med standardiserte moduler for kunden er at sertifiseringen er på plass.

– Vi leverer NS-9416-sertifiserte løsninger. Det bidrar til at kunden kan være trygg på at vi leverer skikkelige anlegg. Vi har fokus på at våre anlegg skal være trygge, effektive og enkle å drifte. I tillegg er de kompakte, og arealeffektive.

Attramadal sier at de hele tiden forsøker å forbedre løsningene.

– Vi jobber kontinuerlig med FoU. Målene våre er at anleggene skal ha enkel drift, optimal og stabil vannkvalitet, høy tilvekst og lav dødelighet, energieffektiv og sikker produksjon samt bærekraftige løsninger.

Modulene er bygget for ørret og lakseproduksjon, men kan med visse tilpasninger også brukes til andre arter.

Nofitech har ulike prosjekt gående med Sintef, og er i ferd med å starte opp et prosjekt om digitalisering i samarbeid med NTNU.

Selger ikke bare et anlegg

Nofitech-toppene poengterer en rekke ganger i intervjuet at de selger mer enn kun et fysisk anlegg.

– Opplæring av driftspersonell og driftsstøtte er noe vi satser kjempetungt på, sier Hundstad.

Attramadal sammenligner det med å kjøre bil.

– Selv om en lager gode biler, må kundene også kunne kjøre dem. Jeg mener at leverandørene i dag er seriøse. Vi er opptatt av at driften gjøres riktig. I dag er de fleste anlegg både fra oss og andre gode, men folk må forstå det komplekse som skjer i anleggene og ha god driftsstøtte. FoU-lederen sier at de i 2019 blant annet har jobbet med opplæringsverktøy.

– Vi har laget gode, elektroniske driftsmanualer og e-kurs. Det er store investeringer for oss, men viktig å få på plass. Opplæringsmateriellet er laget i to ulike versjoner, med tanke på at de som skal gjennom dette har ulike kunnskapsnivåer.

Nofitech har blant annet levert til Hardingsmolt i Tørvikbygd. Foto: Pressefoto

Bygger organisasjon

Nofitech er i ferd med å bygge en større organisasjon innen spesielt prosjektledelse og automasjon.

– Områder som prosjektledelse, prosjektstyring, automasjon og engineering er noe vi mener det er viktig å ha i egen organisasjon, sier FoU-sjefen.

Selskapet har ingen egen fysisk produksjon (foruten nylig oppkjøpte Aqua Innovasjon), men har faste samarbeidspartnere og underleverandører.

– Vi har solide samarbeidspartnere. De er konkurransedyktige på pris, men vel så viktig er det at de er løsningsorienterte og har kunden i fokus, sier Hundstad.

Hele kjeden

Anleggene Nofitech leverer kan brukes i hele verdikjeden på land, fra klekkeri til smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk.

– Selskapets referansekunder i Norge er Erko Seafood og Hardingsmolt. Det er postsmolt som er driveren i Norge, men vi har også en del forespørsler på smolt. På sikt kommer det også prosjekter innen matfisk, sier Hundstad.

I Japan har Nofitech allerede levert matfiskanlegg for ørret, men Hunstad poengterer at Norge er det viktigste markedet for dem.

– Selv om vi snakker med potensielle kunder i andre land, er det ikke hovedfokuset. Vi skal ikke være over alt. Vi skal bygge skikkelige anlegg, og skal ikke vokse for raskt, sier Nofitech-sjefen.

Anlegg for postsmoltproduksjon med sjøvann er noe selskapet særlig satser på.

Fall i omsetningen i 2019

I 2018 omsatte Nofitech AS for 71 millioner kroner, og hadde et driftsresultat på 11,4 millioner. Hva det blir i 2019 er for tidlig å si, men det blir svakere.

– Vi har hatt en forventet nedgang i omsetning sammenlignet med 2018. Vi har konsolidert oss og solgt inn prosjekter som skal starte i 2020. Året 2019 har vi brukt på å forberede oss, sier han.

Han er godt fornøyd med arbeidet som er gjort i 2019.

– Vi har en sterk og positiv hovedeier som er med på det vi gjør. Vi jobber tett med dem i hverdagen, og har en åpen og god dialog, sier Hundstad.

Ifølge direktøren har de flere store prosjekter de venter å signere innen kort tid.

Kurs for opplæring av personer som skal drive anleggene, er noe Nofitech har investert mye i. Foto: Joar Grindheim

Tøff konkurranse

Nofitech er langt fra alene om å levere RAS-anlegg. Store aktører i det norske markedet er Akva Group, Billund Aquaculture og KrügerKaldnes (Veolia). Nylig kjøpte Scaleaq opp Aquaoptima, som tidligere har jobbet mest utenlands. Nå har imidlertid også disse varslet mer fokus på det norske markedet.

– Det er klart det er sterk konkurranse, og mange dyktige aktører. Samtidig er det mange prosjekter. For lakseoppdrettere er det mange fordeler med å produsere laksen større på land, sier Attramadal.

– Flaskehalsen ligger kanskje i å få tak i kvalifiserte folk? Det tar vel tid å utdanne dem, og inntil det er en større pool, er det kanskje i stor grad stolleken?

– Det er klart at det ikke er ubegrenset med fagfolk i Norge. Frem til nå har vi lykkes godt med å ansette dyktige folk. Vi har ansatte som har kommet til oss fra ulike selskap som Multiconsult, Hent og GE Elektro – samt en del flinke folk som kommer direkte fra universitetet, sier Hundstad.

– Vi er alltid åpne for å snakke med dyktige folk, legger han til.

– Tror dere at det blir noe særlig med landbasert matfiskproduksjon av laks i Norge?

– Det kommer til å komme mye mer landbasert lakseproduksjon. Hvor, når og hvor mye gjenstår å se, men det kommer nok mer også her i Norge. Samtidig avhenger det av en rekke drivere, som hvordan utviklingen er for sjøproduksjon, politikk og laksepris. Det er veldig vanskelig å anslå hvor mye landbasert matfiskproduksjon vi får i Norge, sier Hundstad.

Attramadal er enig.

– Oppdretterne vil kanskje velge å ta den siste kiloen, eller de siste par kiloene i sjø. Uansett er jeg ganske sikker på at vi også i Norge vil ha mer og større fisk på land.

Nøkkeltall NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES AS (tall i millioner kroner)
2018 2017 Endring
Inntekter 71,0 84,4 -15,9%
Driftsresultat 11,4 12,9 -11,6%
Resultat før skatt 11,4 11,6 -1,7%
Årsresultat 8,9 8,6 3,5 %
Driftsmargin 16,1 % 15,3 % 5,2 %
Egenkapital 10,6 4,6 130,4 %
Totalbalanse 23,4 39,3 -40,5%
Langsiktig gjeld 1,1 4,6 -76,1%