Finansdepartementet sendte utkastet til proposisjon om grunnrenteskatt på havbruk til kommunal- og distriktsdepartementet 9. februar, kommer det fram i postjournalen. Det er kun 1 måned og fem dager etter at høringsfristen utløp 4. januar.

Dokumentet er unntatt offentligheten, og Finansdepartementet ønsker ikke å si noe om innholdet.

Dokumentet ble lagt ut i postjournalene 20. februar og het da «Utkast til proposisjon om grunnrenteskatt på havbruk – Departementsforeleggelse.» Etter at Intrafish tok kontakt med departementet ble ordene «grunnrenteskatt» og «havbruk» fjernet fra navnet på dokumentet.

22. februar heter det «Utkast til proposisjon – Departementsforeleggelse».

Ordknapp Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holdt kortene tett til brystet da Intrafish/DN møtte han på et foredrag i Oslo tirsdag.

– Vi ser at første utkast nå er klart?

– Regjeringens interne arbeid kommenterer jeg ikke, men det kommer i løpet av mars, svarer Vedum.

Det øverste utsnittet viser hvordan dokumentet så ut tirsdag 21. februar. Onsdag 22. februar var tittelen endret til bilde nederst. Foto: Skjermdump/collage

Vedum holdt et foredrag på Universitet i Oslo tirsdag da han fikk spørsmål om status på arbeidet med proposisjon.

– Når i mars kommer dere med proposisjonen til grunnrenteskatten?

– I løpet av mars, sier Vedum.

– Har dere forankret de siste endringene med SV?

– Vi kan av naturlige grunner ikke ha slike prosesser i forkant. Det er regjeringens forslag som nå kommer, svarer Vedum.

– Uvanlig å endre navn

Det har vært mye hemmelighold rundt grunnrenteskatten fra regjeringens side. Spesielt i det siste da man så uttalelser påvirke aksjekursene hos sjømatsselskapene. Nylig hadde toppene i Senterpartiet med Vedum i spissen møte med bekymrede Sp-politikere fra kysten om lakseskatten. Da fikk de ingen vink på noen utforming eller hva som skjer videre med skatten.

Dette er børssensitiv informasjon, men om det er derfor departementet endret tittel på dokumentet i postjournalene er uklart. Mediabransjens interesseorganisasjon, Norsk Redaktørforening, har knapt hørt om tilsvarende.

– Det er nok ganske uvanlig at noen endrer tittel på et dokument etter at det er publisert, sier assisterende generalsekretær Solveig Husøy til Intrafish etter å ha tatt en sjekk internt i organisasjonen.

Hun påpeker at det ikke er uvanlig at man i det offentlige kan bli kreativ med titler for å unngå oppmerksomhet. Men hvorfor det er blitt endret i dette tilfellet syns hun er vanskelig å spekulere i.

– Men dette er noe vi knapt har hørt om før. Det er svært sjeldent man hører om den type endringer, sier hun.

– Ikke naturlig å kommentere

Finansdepartementet er også forsiktig med å si for mye om statusen for arbeidet med skatten. Intrafish stilte følgende spørsmål til departementet da det ble oppdaget i postjournalene.

  • Hva er status i arbeidet med proposisjonen i dag?
  • Stemmer det at et utkast er klart? Hvordan jobber dere videre med det nå?
  • Er dere i rute med å ha et forslag klart til å bli lagt fram for stortinget i mars?

Departementet påpeker at det er begrenset hvor mye de kan si nå, men viser til statssekretær Lars Vangen (Sp) for en uttalelse.

Vi har forståelse for at denne saken har stor interesse. Regjeringen har sagt at vi vil legge frem et endelig lovforslag for Stortinget i løpet av våren. Det er ikke naturlig å kommentere ytterligere før det, kommenterer han i eposten sendt fra kommunikasjonsavdelingen.

Intrafish har også stilt spørsmål onsdag ettermiddag til departementet om navneendringen på dokumentet, men hittil ikke fått svar.

Krav om informering

Utkastet er sendt som departementsforeleggelse. Det er et krav om at alle forslag til lov og forskrifter skal legges frem for berørte departementer. I saken om grunnrenteskatt på havbruk blir kommunal- og distriktsdepartementet påvirket gjennom fordeling av skatten.

Da forslaget om grunnrenteskatt ble trukket frem fra skuffen 28. september ble skatteinntektene anslått å bli mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner. Halvparten av dette skal gå til kommunesektoren, ifølge forslaget.

Finansdepartementet fikk inn over 400 høringsinnspill om skatten.