Aktører i laksenæringa er frustrert over dagens regime som de for ofte finner for tungvint og byråkratisk. Dessuten er de forskjellige offentlige tilsyns- og kontrollorganene ikke alltid enig seg imellom. I årene