– Dette er en særskatt for oppdrettsnæringen, sier Robert Eriksson i Sjømatbedriftene til Fiskeribladet. Han er oppgitt over at oppdrettsnæringen nå får det enda tøffere. Toppledelsen i Sjømat Norge er