Havbruksutvalget skal i september levere en rapport der de tar for seg tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Nå har de sendt ut et oppdrag der de ber om juridisk utredning på tre spørsmål. Det ene spørsmålet mener Sjømat Norge går langt utover utvalgets mandat.

Dette vil utvalget ha svar på:

  • Vil det være i strid med Grunnloven § 97 eller § 105, den europeiske menneskerettskonvensjons tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 (EMK P1-1) eller Norges forpliktelser etter EØS-avtalen å innføre tidsbegrensing av eksisterende akvakulturtillatelser som er tildelt uten tidsbegrensning?

Dette spørsmålet får altså Sjømat Norge til å reagere.