Direktoratet er tydelige på at det fortsatt er de som gjør selve vurderingen om hvorvidt en søknad skal få utviklingstillatelser.