I motsetning til Fish Pool, hvor det omsettes finansielle instrumenter, er det omsetning av fysisk laks som skjer ved