Kampen om det nordtrønderske lakseselskapet NTS raser videre.

  • Tirsdag forrige uke sikret Salmar seg over 50 prosent av aksjene gjennom ugjenkallelige forhåndsaksepter
  • Fredag ble Nils Martin Williksen valgt til ny styreleder i selskapet, mens største eier Helge Gåsø ble kastet ut av styret
  • Lørdag ble det kjent at toppsjef Harry Bøe slutter brått
  • Mandag innkalte tidligere styreleder Odd Reidar Øie til nok en ekstraordinær generalforsamling

Kampen om kontroll står mellom storeier Helge Gåsø med 37 prosent av aksjene på den ene siden og Rørvik-familier anført av Williksen, Domlen og Bondø på den andre siden. Tidligere styreleder Øie har vært på Gåsøs siden. Det var også nylig avgått toppsjef Harry Bøe.

Mandag denne uken krevde tidligere styreleder i NTS ekstraordinær generalforsamling i lakseselskapet for en full økonomisk gjennomgang, samt valg av nytt styre og valgkomité.

Bryter tausheten

Aktører i finansmarkedet stusset på hva Øie ville oppnå med en ny generalforsamling, siden grupperingen bestående av Rørvik-tilknyttede investorer allerede har over 50 prosent av aksjene. Hverken Øie eller hans to voksne barn besvarte DN/IFs henvendelser mandag.

Tirsdag morgen bryter for første gang Øie tausheten, via en pressemelding. Den er sendt av Amble Investment, Øie-familiens selskap.

I meldingen skriver Øie at de mener at grupperingen anført av familiene Williksen, Dolmen og Bondø kom i en posisjon hvor de må legge inn bud på hele selskapet da de sikret seg nok aksjer for å komme over 50,1 prosent av aksjene.

– For å vinne makten i selskapet kjøpte grupperingen på 50,1 prosent aksjer for over 120 kroner, mens grupperingen hadde fremsatt felles intensjon om å fremme et frivillig tilbud på 105 kroner. Deretter støttet de et annet bud på 120 kroner, heter det i meldingen.

Aksjer fra Alfred Berg

Det varslede budet fra Salmar, som hovedsakelig er med oppgjør i Salmar-aksjer, tilsvarte 120 kroner aksjen da det kom. Det priset NTS' egenkapital til rundt 15,1 milliarder kroner.

Etter det DN/IF erfarer, er det kjøpet av 1,23 millioner aksjer fra forvaltningsselskapet Alfred Berg som er kjernen til konflikt. Disse aksjene var det Halle Ragnar Sivertsen som kjøpte, og aksjeposten var utslagsgivende for at Rørvik-grupperingen igjen kom over 50,1 prosent. Tidligere mistet Rørvik-grupperingen flertallet som følge av at Hans Martin Storø skiftet side rett før generalforsamlingen i januar.

Kampen om NTS
  • Flere oppdrettsfamilier har kjempet om makten over lakseselskapet NTS i Rørvik i Nord-Trøndelag. Foreløpig har Gustav Witzøe-styrte Salmar vunnet kontroll over halvparten av aksjene i selskapet, mens hans nabo på Frøya, Helge Gåsø, eier 37 prosent.
  • NTS driver egen oppdrett i selskapet Salmonor, men eier også 68 prosent i det børsnoterte oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS), som produserer laks i Nord-Norge. NTS er også dominerende eier av brønnbåtrederiet Frøy.
  • Dagens ledelse i Norway Royal Salmon har varslet et søksmål mot NTS, etter NTS stemte mot en planlagt kapitalinnhenting på 2,2 milliarder kroner på en ekstraordinær generalforsamling 7. april. Samtidig har NTS krevd nok en ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon for valg av nytt styre. Den gjennomføres 20. april.
  • Salmars bud på NTS er nå fremmet med akseptfrist forlenget til 29. april. Gåsø er kastet ut av styret.
  • NTS ble prises til rundt 15 milliarder kroner i Salmar-budet, men 80 prosent er med oppgjør i Salmar-aksjer, som har steget i verdi siden budet ble fremmet.
Kilde: DN

Knapt flertall

– Et knapt flertall av aksjonærer har tatt makten, men ikke sagt noe mer hva de skal bruke makten til, sier Vidar Øie Nilsen i dagens pressemelding. Han er sønnen til Odd Reidar Øie, og daglig leder i selskapet Amble Investment.

Nilsen sier i meldingen at det ikke lover godt for hverken for ansatte eller andre aksjonærer Frøy eller Norway Royal Salmon (to datterselskaper av NTS) at NTS nå vil innsette egne folk i styrene der.

– Hva vil de egentlig videre, sier Nilsen.

Familien Øie eier 5,1 prosent av NTS.

NTS fremmet mandag krav om ekstraordinære generalforsamlinger i både Norway Royal Salmon og Frøy for valg av nye styrer.

Tilbudsplikt?

Om grupperingen av Rørvik-tilknyttede investorer juridisk anses som en samlet gruppe eller ikke, vil være essensielt i den videre kampen om kontroll over NTS.

Øie og Nilsen mener altså at de er en gruppe, og at de dermed kom i budplikt da Sivertsen kjøpte aksjene fra forvaltningsselskapet Alfred Berg. Dette kjøpet ble foretatt mens grupperingen hadde til hensikt å fremme et bud på 105 kroner aksjen, og før de støttet Salmars varslede bud på 120 kroner.

– Kjøpet av aksjer for over 120 kroner utløser i henhold til verdipapirhandelloven et pliktig bud for grupperingen på den høyeste prisen de har betalt siste seks måneder, påpeker Vidar Øie Nilsen i meldingen.

Hva denne prisen er står ikke i meldingen, men etter hva DN/IF erfarer er det 125 kroner.

DN/IF har flere ganger vært i kontakt med Oslo Børs om saken. De svarer kun generelt på spørsmål om såkalt grupping av aksjonærer.

– Som tilbudsmyndighet er det naturlig at Oslo Børs ser på saken knyttet til NTS. Ved et eventuelt offentlig vedtak vil dette bli gjort tilgjengelig, skriver pressekontakt Cathrine Lorvik Seglum i en melding.

Dersom Rørvik-investorene blir ansett som en gruppe må de legge inn bud på selskapet, eller selge seg ned innen en viss tid.

Hverken styreleder Nils Martin Williksen i NTS eller storeier Helge Gåsø har så langt besvart DN/IFs henvendelser i denne saken. Heller ikke Odd Reidar Øie har svart på telefon.