Grunnloven paragraf 97 var en rød tråd i flere av høringssvarene til advokatfirmaene da grunnrenteskatten var på høring frem til 4. januar i år. Som kjent trådte skatten i kraft 1. januar, mens den ennå ikke er formelt vedtatt av Stortinget. Dermed har flere påpekt at skatten kan være i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven.

Det benekter nå finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

– Finansdepartementets vurdering har hele tiden vært at innføring av grunnrenteskatt på havbruk i 2023 med virkning for inntektsåret 2023, ikke er i strid med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97, skriver Vedum.