Tirsdag besøkte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) Senja kommune der tema var regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk. Dagen før hadde han tilsvarende besøk i Tromsø. Det endte med at Stig Nilsen, myndighetskontakt i Lerøy Seafood, varslet mulig permitteringer, ifølge ITromsø. Han fikk klare meldinger om konsekvensene i Senja også.

– Vi vil vise konsekvensene forslaget får for næringen i vår kommune. Hvordan det kan påvirke fremtidige arbeidsplasser og investeringer, sier Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) til Intrafish i forkant av møte.

Alvorlig, men behersket stemning

Tirsdag startet dagen med en båttur til Årberg. Der møtte finansministeren og hans delegasjon ansatte i Flakstadvåg laks. Et av landets ledende selskap i økologisk oppdrett av laks. De har både oppdrett og slakteri gående gjennom hele året. Dermed fikk Vedum en innføring i store deler av det de jobber med som en bedrift.

– Vi fikk vist utfordringene som ligger i produksjonen. Og løftet synspunkter og problemstillinger vi står foran med dette forslaget. Norm-prisen som er diskutert er for eksempel absolutt ikke enkel. Slik forslaget er nå så skaper det stor utfordring for næringen, sier administrerende direktør Roy Alapnes i Flakstadvåg laks til Intrafish.

Trygve Slagsvold Vedum på besøk hos Flakstadvåg i Senja kommune. F.v.: Edmund Brobakk fra Brødrene Karlsen, Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen og Randi Karlsen fra Brødrene Karlsen. Foto: Sjømatklyngen Senja

Vedum har som kjent varslet at de skal se på innretningen av forslaget. Noe som ble gjentatt i Senja.

– Man er jo forsiktig optimist. Vi stoler på han når han sier at han tar innover seg den informasjonen som er kommet fra næringen. Så må de bruke den på en måte som skaper et mangfold, for både store og mellomstore selskap.

– Hvordan var stemningen?

– Stemningen er alvorlig. Det er at bakteppe man absolutt ikke skulle hatt. En alvorlig, men behersket stemning, oppsummerer Alapnes.

– Bommet på hoppkanten

Etter bedriftsbesøk ble det tur videre til formaliteter på rådhuset i Senja. Der ventet en prat over en kaffekopp med næringen og kommunen.

– Vi er jo takknemlig for at han kom på besøk og var lydhør. Men vår forventning er at det gjøres endringer. Man ser det rammer de mellomstore bedriftene, investeringer settes på vent, havbrukskommuner blir ikke ivaretatt. Dette kan få dramatiske konsekvenser i form av permitteringer, og da har man bommet på hoppkanten, sier Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen til Intrafish etter møtet.

– Hvor dramatisk er dette for dere?

– Sjømatklynga Senja, med 58 bedrifter, estimerte for noen måned siden at det kunne komme 400–800 nye arbeidsplasser innen utgangen av 2025. Signaler nå er at de kan bli satt på vent eller ikke realisert. Vi kjemper med nebb og klør for å få flere arbeidsplasser her i Senja, forklarer han.

Mandag la rådmannen frem sitt budsjettforslag for kommunen. Den viser 50 millioner kroner i budsjettutfordringer.

– Hadde lakseauksjonen gått som planlagt. At det ble kjøpt for 8 milliarder kroner som tidligere, da hadde nesten hele budsjettutfordringen blitt dekket, sukker han.

– Statsråd, svaret er nei! Forslaget fra regjeringen setter arbeidsplasser og lokalt eierskap i fare, sa ordfører Eliseussen til Vedum om grunnrenteforslaget regjeringen presenterte 28. september.

Både ordfører og flere fra næringen holdt innlegg i møte med Vedum. Sjømatklyngen Vest viser til bekymring hos Salmar Innovanor, som var en av flere bedrifter som holdt en appell til finansministeren.

Tapte på lakseauksjonen

Besøket kommer omtrent ti dager etter at kystkommunen Senja og Skjærvøy sendte ut en pressemelding om at de tapte til sammen 56 millioner kroner i 2022 og 2023 i lakseauksjonen. Som kjent gikk tillatelsene mye billigere enn tidligere år på grunn av uro i bransjen med grunnrenteforslaget.

– Intensjonen er at vertskommunene til havbruksnæringen ved innføring av grunnrenteskatt, skal øke sine skatteinntekter og kommer bedre ut, sa Eliseussen i pressemeldingen da og la til:

– Vi konkluderte samme dag som regjeringen lanserte forslaget, at dette ikke er en realitet.

Intrafish har via Finansdepartementet spurt om en kommentar fra Vedum til møtet, men har ikke fått noe svar.