– Vi har varslet til Stortinget at det skal komme i mars. Det kommer vi til å gjøre, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Skatten som skal tre i kraft med virkning fra 1. januar er ennå ikke vedtatt. I løpet av mars skal regjeringen sende sitt lovforslag til Stortinget, som er ventet å vedta det i løpet av våren.

Når i mars det kommer, vil han ikke være presis på. Siden det skal behandles i statsråd, som vanligvis er på fredager, er det i praksis kun to alternativer igjen.