– Vi er skuffet over utfallet. Vi føler at lagmannsretten ikke har tatt opp de prinsipielle spørsmålene som vi har reist, sier styreleder Arnljot Arntsen til Intrafish. Han forteller at selskapet ønsker å anke saken til Høyesterett.

Vega Sjøfarm tok ut stevning mot staten i 2021. Selskapet mener at Miljødirektoratets vedtak om at det ikke bør tillates oppstart av matfiskproduksjon på lokaliteten Hysvær i Vega kommune er ugyldig. Lokaliteten ligger i verdensarvområdet i Vega.

Selskapet tapte saken i tingretten i mars i fjor – og nå har også Hålogaland lagmannsrett kommet til samme konklusjon.