Det årlige vinterfisket etter skrei, også kalt Lofotfisket, nærmer seg. Fra januar til april legges mye av grunnlaget for året, både for fiskere og fiskeindustri.

Mens fiskebåtene hovedsakelig er bemannet av nordmenn, er fiskeindustrien på land i stor grad basert på at sesongarbeidere fra Øst-Europa tar unna toppene. De kommer fra land som Litauen, Polen, Romania og Bulgaria – land med høye smittetall og relativt lav vaksinasjonsgrad.

Problemstillingen er mindre relevant for lakseslakterier, hvor det er et lite sesongarbeid.