Direktoratet har nemlig fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å identifisere arealer som er egnet for havbruk på sjøen sammen med Havforskningsinstituttet (HI). Tidligere har