NHOs største landsforening, Norsk Industri, har sammen med Stiim Aqua Cluster og nettverket FLO SJØ, sendt