Det viser gjennomsnittet av estimater Infront Data har innhentet for TDN Direkt blant syv analytikere. Analytikerne venter i