I dag har anlegget rundt 11.000 kubikk kar for fisken, og en del mer