– Lakselus får mye oppmerksomhet, men fiskehelse-situasjon i norsk havbruk generelt er underkommunisert. Det gis for eksempel lite