Ifølge rapporten fra selvgranskningen ble feilen forårsaket av en manuell avlesing av merkingen