- Næringen må dokumentere en vesentlig bedring dersom de fortsatt skal bruke rensefisk i fremtiden, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet i en pressemelding.