Ørreten har hatt en renessanse det siste året, og det er spesielt fersk ørret, både hel og filet, som har hatt en positiv utvikling fra 2017 til 2018.

Fleslandrapporten, som tar for seg omsetningsutviklingen blant annet i dagligvarehandelen, viser at innkjøp av fersk ørretfilet har økt med 100,9 prosent – fra 479 tonn til 963 tonn.

Kraftig nedgang i prisen

Ørretens plutselige popularitet overrasker ikke sjømatanalytiker ved Norges sjømatråd, Paul T. Aandahl.

– Ørreten hadde et prisfall fra 2017 til 2018, så nå er den billigere enn laksen, sier Aandahl i en epost til IntraFish.

Han forteller at 28 prosent av husholdningene i Norge kjøpte fersk ørret i 2018, mot 16 prosent i 2017.

– Til hjemmekonsum var gjennomsnittlig pris for fersk ørretfilet 131 kroner per kilo i 2018. Dette var en nedgang på hele 55 kroner per kilo sammenlignet med 2017. Prisen for laks økte i samme tidsrom med 10 kroner per kilo til, 158 kroner per kilo, sier Aandahl.

Han legger til at andelen av norsk ørretproduksjon til innenlandsk konsum økte fra 7 til 9 prosent i 2018. Til sammenligning er tilsvarende andel av norsk lakseproduksjon 2 prosent.

– 26 prosent av ørreten konsumeres utenfor hjemmet. Tilsvarende andel for laks er 17 prosent.

Nedgang for laks

Når det gjelder laksen, har den hatt en negativ utvikling i samme tidsperiode. Ifølge Fleslandrapporten ble det kjøpt inn 520 tonn mindre laks til dagligvaresektoren i 2018 enn i 2017. Størst nedgang målt i volum hadde fryst laksefilet, og fersk røkt laks.

– I tillegg til at ørreten er blitt billigere enn laksen, så har det også vært mer ørret på markedet nå enn tidligere. Den er lettere tilgjengelig for kundene, den blir mer synlig i butikkene, det har kommet nye produkter og dermed blitt mer attraktiv. Folk bytter rett og slett ut laks med ørret, sier Aandahl.

Også eksportvekst for ørret

Men det er ikke bare i Norge man ser at ørreten er ettertraktet. Sjømatrådets fiskeriutsending i USA, Egil Ove Sundheim, kan fortelle at også amerikanerne har fått øynene opp for norsk ørret.

– Ørret har fått større fotfeste i distribusjonen i USA, noe som har bidratt til eksportvekst. På ett år økte den fra 1500 tonn til 2300 tonn, det vil si en vekst på 60 prosent, sier Sundheim. Han poengterer at til tross for positive salgstall, er ørreten liten sammenlignet med lakseeksporten.

– Lakseeksporten til USA har økt med 218 prosent siden 2012, og ligger nå på 67.000 tonn.

Ifølge Paul T. Aandahl er USA vårt største ørretmarked, etterfulgt av Thailand og Ukraina. Gjennomsnittlig eksportprisen på fersk hel ørret er 58,24 kroner. Lakseprisen ligger på 62,17 kroner.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.