De tre største opposisjonspartiene har den siste tiden kappes med forslag om å gjøre fergene gratis eller å kutte i billettprisene.

– Det var vi som var først ute med dette, sier tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H). Han ønsker Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp velkommen etter i fergekøen.

Demografiutvalget

Norman var leder for det regjeringsoppnevnte Demografiutvalget som la fram sin rapport 4. desember i fjor. Demografi er på norsk befolkningslære.

Utvalget har sett på hvilke konsekvenser befolkningsendringene får for distriktene og kommet med forslag til hvordan bosetningen i distriktene kan opprettholdes.

Et av tiltakene er å gjøre fergene gratis.

Norman sier til Fiskeribladet en riktig billettpris på ferger med ledig kapasitet er null. I distriktene er det i praksis kun fergesamband med «ledig kapasitet».

Fergesambandet Hasvik – Øksfjord i Vest-Finnmark. Dette sambandet kan bli gratis hvis Demografiutvalgets forslag får politisk gjennomslag. Foto: Agnar Berg

«Ledig kapasitet»

Han trekker fram fergesambandet Moss – Horten over Oslofjorden som et samband det er stort press på, og hvor det er naturlig å ta betalt.

Han sier at prinsippet om at «ledig kapasitet» skal være gratis gjelder all infrastruktur.

Det betyr at det ikke skal være bompenger på veger ute i distriktene, bruer eller undersjøiske tunneler.

Bompenger er greit inne i Oslo hvor det er stort press på vegnettet, sier han.

I utvalgets rapport står det: «Utvalget mener at det er sløsing med samfunnets ressurser å kreve inn fergebilletter og bompenger på strekninger og fergetilbud som vil ha ledig kapasitet selv uten brukerbetaling.»

Et felles ansvar

I forrige uke fortalte daglig leder Johan-Edvard Andreassen ved lakseslakteriet N-950 på Sørarnøy i Nordland, om hvilke praktiske problemer slakteriet nå støter på når de snart dobler kapasiteten sin.

Johan-Edvard Andreassen Foto: Agnar Berg

Per i dag sender slakteriet rundt 1300 vogntog med laks med ferga over til fastlandet i året, men når det er det nye anlegger er ferdig innkjørt i 2022, vil det kunne gå rundt 2500 laksetrailere med ferga over til fastlandet. Problemet er bare at fergekapasiteten ikke øker i takt med næringsutviklingen.

– Infrastruktur i distriktene et felles ansvar. Det gjelder både utbygging av det digitale tilbudet og kommunikasjon, slår lederen i Demografiutvalget fast.

Norman sier at det er klart det vil koste å ha gratis ferger, men sammenlignet med andre distriktspolitiske tiltak som ha vært prøvd, er det ikke dyrt. Han er overbevist om at hvis det ikke gjøres denne typen grep så går distriktene en sikker og langsom død i møte.

Han mener det er logisk at en ferge, som er en «forlengelse» av en veg, ikke skal koste brukerne noe. Dette gjelder både riksveger og fylkesveger, mener han.

Kontroversielle grep

– Hva tror du gratis ferger vil bety for «krav» om fastlandsforbindelse?

– Det kan hende at det blir færre slike krav.

Norman mener det må være en forutsetning at det er velfungerende ferger som går, og som møter behovene til folk og næringsliv i distriktene. Han tror det politisk trykket på fergesituasjon gjør at fergeprisene vil bli redusert.

Den tidligere arbeids- og administrasjonsministeren er kjent for å ta modige og kontroversielle grep. I sin tid som statsråd i Bondevik-2 regjeringen fra 2001 til 2004 flyttet han syv statsetater ut av Oslo.

Norman mener at når de gjelder ferger kan vi se til Sverige. I vårt naboland er 40 av 41 fergesamband i vegnettet gratis for trafikantene.

Kystbefolkningen er tålmodig

Kjell Werner Johansen er assisterende direktør i Transportøkonomisk Institutt. Han sier at med bompengeopprøret frisk i minne for halvannet år siden, så synes han folk på kysten som er avhengig av ferger har vært tålmodige.

Johansen peker på at der fylkene har overtatt fergedriften, må fergene konkurrere om midlene til videregående skoler og vegvedlikehold.

Assisterende direktør Kjell Wernes Johansen i Transportøkonomisk Institutt. Foto: Tove Lauluten

- Det har ofte ført til et dårligere tilbud og høgere billettpriser, sier han.

Det har også vært en flåtefornyelse som gjenspeiler seg i høge billettpriser, fortsetter han

– Når det skal bo folk i distriktene, så må det også legges til rette for at det er mulig.

Målrettet distriktspolitikk

Johansen sier at om det skulle bli slik Demografiutvalget foreslår: Gratis ferger. Så vil det koste penger og uansett hvem som skal betale, og at det vil det gå på bekostning av noe annet.

Johansen legger til at om det er mye ledig kapasitet på fergene i enkelte samband og folk unnlater å reise på grunn for høg pris, får man - slik Victor Norman og Demografiutvalget har påpekt - et samfunnsøkonomisk tap fordi det ikke koster noe å ta med en ekstra bilist, mens fergeturen har en verdi for bilisten selv.

– Hvordan tror du folk flest vil reagere på at fellesskapet skal finansiere fergedriften i distriktene?

– Det tror jeg ikke de vil reagere noe spesielt på.

Livskvaliteten til folk

Johansen sier at gratis ferger vil være et effektivt og målrettet distriktspolitisk virkemiddel som folk ser effekten av, og som ikke rammes av EØS-regelverket.

Et dårlig fergetilbud og høge billettpriser hemmer alle som er avhengig av fergetransport, både privatpersoner og næringsliv, samt at det reduserer livskvaliteten til folk på kysten, mener han.

– Samfunnsøkonomisk er fergedrift i mange tilfeller rimeligere enn broer og undersjøiske tunneler. Det koster å bygge, og det koster å vedlikeholde, sier han.