Det er på Trohaugen industriområde i Vestnes kommune i Møre og Romsdal at selskapet allerede har fått innvilget en tillatelse til å produsere 5.000 tonn.

I søknaden om utvidelse opplyser selskapet at Vestnes kommune har gitt et tilbud om at selskapet kan utvide tomtearealet fra 60 mål til cirka 110 mål på industriområdet.

«Dette vil muliggjøre en utvidelse av anlegget, samt plassering av eget slakteri med maksimal kapasitet på cirka 50-70 tonn slak per dag. Det nye tomtearealet vil doble samlet matfiskproduksjon til 10.000 tonn årlig, med stegvis økning fra dagens tillatelse på 5.000 tonn til nye 5.000 tonn i egen adskilt smitte/produksjonssone som gradvis kommer i produksjon noe tid etter full oppstart i første trinn på 5.000 tonn», skriver selskapet.

Tomre Fish søker derfor om å få endre tillatelsen til å omfatte bygg og drift av et 3 stegs anlegg for produksjon av laks i saltvannsfasen fra cirka 80 grem til slaktevekt på 5 kilo, men nå med samlet årlig uttak på 10.000 tonn.

---

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – følg oss på Facebook, Linkedin og Twitter, eller abonner på vårt daglige nyhetsbrev.