Planen legges frem mandag og inneholder tiltak som skal gjennomføres de neste årene, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Dette er noen av tiltakene: Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og