Sist fredag kom Fiskeridirektoratet med nye avklaringer om utviklingstillatelser. Blant annet innstilte direktoratet på å tildele inntil 8 utviklingstillatelser til MariCulture sitt konsept «Smart