IntraFish har tidligere omtalt prosessen, nylig har vært på høring. Den