I 2021 rømte 80.000 oppdrettslaks fra Salmar-eide Arnarlax på Island. Det førte til at de i november fikk en bot fra det islandske mattilsynet, Mast, på 120 millioner islandske kroner – tilsvarende 8,6 millioner kroner, for angivelig brudd på rapporteringspliktene etter rømmingen.

Det fikk en gruppe på 25 organisasjoner til å tenne på alle plugger. Like etter boten ble kjent kom de med et opprop der de krever stopp av oppdrett i åpne merder på Island.

Det kommer frem i en rapport fra den norske ambassaden på Island som er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet, som Intrafish har fått innsyn i.