Det går frem av dokumenter IntraFish har fått innsyn i. Salmar har søkt om å få doble biomassen på lokaliteten Makrellskjæret i Flatanger kommune fra dagens 3.120 tonn til 6.240 tonn. Bjørøya