Mesopelagisk fisk
  • Det finnes trolig 10.000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene – 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år.
  • Mesopelagiske organismer er en samlebetegnelse på dyrene som lever mesopelagisk – av gresk meso «i midten» og pelagisk «som finnes i eller skjer i åpent hav» (200 til 1000 meter).
  • Det er gjort spredte forsøk på kommersiell utnyttelse, men så langt er det ikke etablert noe lønnsomt fiskeri.

Et av de lokale selskapene på Lovund som har ordet bærekraft i mottoet er Aquarius AS.