– Prosessen vår gjør at det tar mindre enn en dag å foredle biologisk avfall til biogass og protein, sier Stig Amdam. Han er prosjektleder i Hyperthermics, og holdt tirsdag foredrag under Tekmar-konferansen som Sintef arrangerer i Trondheim.

Selskapets konsept omfatter en reaktor som varmer opp biomassen til 80 grader. Der tilsettes bakterien Thermotoga, en organismen som overlever den temperaturen. Bakterien omdanner sukker og protein til biogass og et restprodukt bestående av protein.

Pilotanlegg i Drammen

Ifølge Teknisk Ukeblad, som omtalte selskapet i sommer, ble Hyperthermics startet av seriegründer Jan Remmereit. Han hadde ideen til konseptet allerede tidlig på 2000-tallet. Tekfisk har også skrevet om selskapet.

Selskapet har nå syv ansatte i Norge, og to biologer i Tyskland. Teknologien har siden 2017 blitt testet ut på et fullskalas pilotanlegg i Lundum, utenfor Drammen.

– Anlegget er blitt kjørt på matavfall, avfall fra lakseindustrien, industriavfall og kloakkslam, sier Amdam.

Dette anlegget produserer ifølge ham biogass omtrent dobbelt så raskt som konvensjonelle biogassanlegg. I tillegg er det 5 – 25 prosent mer effektivt.

– Også jobber vi altså med å nyttiggjøre oss av proteinet i massen som blir igjen. I stedet for at dette blir deponert eller i beste fall spredt utover jordene, kan det brukes til fôrproduksjon.

Det er imidlertid ikke rett frem å bruke protein fra avfall i matproduksjon.

– I første omgang ser vi på om vi kan bruke det til fôr til dyr som ikke blir menneskemat, som rensefisk og kjæledyr, sier Amdam.

Leter etter pilotkunder

Selskapet har foreløpig kun gjort labtester med slam fra settefiskanlegg, og sier at det ser veldig lovende ut.

– For oppdrettsnæringen er det nok energi som er hovedfokus. Vårt system kan hente energi ut av slammet, som gjør at en får langt mer energi enn hva som brukes til tørking. Fra 2.000 tonn slam kan vi få inntil 1 GWh energi. Det vil merkes godt på strømregningen, mener Amdam.

Han sier anleggene deres ikke er plasskrevende, og at det kan få plass i en 40 fots container.

– Det fungerer både med slam med og uten salt. Vi får ut store mengder energi, og reduserer bioavfallet med over 70 prosent.

I stedet for at settefiskprodusenter må betale for å bli kvitt slammet sitt, kan de nå tjene penger, eller i alle fall spare penger på strøm, mener han.

– Hvor store investeringer må til for å installere et slikt anlegg?

– Det er veldig avhengig av hvor stort anlegg vi bygger. Vi ser på alternative finansieringsmetoder, som leasing.

Prosjektlederen ønsker ikke å antyde hvor mange millioner kroner anlegget vil kunne koste.

– Men jeg kan si såpass at det i alle fall skal være lønnsomt for kunden. Vi bruker teknologi som er prøvd ut på pilotanlegget vårt, og ellers kjente og eksisterende løsninger. Dette er noe vi kan levere relativt raskt, sier han.

Skisse: Slik kan et anlegg for Hyperthermics se ut Foto: Pressefoto

----

Hold deg oppdatert på hva som skjer i norsk og internasjonal oppdrettsnæring – abonner på vårt daglige gratis nyhetsbrev.