Det opplyser Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i en melding i forbindelse med statsbudsjettet mandag.

For å erstatte Giek foreslås det at det opprettes et statlig tilbud om kortsiktig kredittforsikring til «non-marketable»-land, det vil si alle land foruten EU-land, ETFA-land, Australia, Canada, Japan, New Zealand og USA.

Giek tilbyr kortsiktig kredittforsikring på kommersielle vilkår. Selskapet har gått med underskudd de seneste årene.

Flere grunner

«Manglende utsikter til lønnsomhet og potensiell statsstøtte-problematikk for hoveddelen av Giek Kredittforsikring sin virksomhet gjør at regjeringen ikke vil opprettholde selskapet slik det er i dag», heter det i meldingen.

Regjeringen vil nå be Stortinget om en fullmakt til et helt eller delvis salg, eventuelt en avvikling av selskapet.

- Regjeringen mener at det er et velfungerende marked for kortsiktig kredittforsikring, og at norske bedrifter i stor grad har tilgang på kredittforsikring fra private aktører. Likevel ser regjeringen at det private tilbudet er noe mer ustabilt i enkelte land, og at i enkelte marked vil et statlig tilbud være eneste alternativ, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i meldingen.