– Her på Valset gård hvor jeg har vokst opp, har lakseretten fulgt bruksretten på gården i all tid. Det er dokumenter så langt tilbake som til 1152, da gården lå under Nidaros domkirke og det ble betalt landleie i saltet, tørket laks, forteller Ove Valset (68).

Bestemmelse om fiskerett er nedfelt i lakseloven § 16. I loven fra 1848 stadfestes det at grunneiere i både sjø og elv har enerett til å fiske såkalt anadrom laksefisk (se faktaboks lenger ned i artikkelen.