– Bakgrunnen var at jeg så en strukturering av næringa på færre eiere, god lønnsomhet, og stadig behov for mer areal. Jeg så for meg en arealavgift. Og det var et ufravikelig krav at mesteparten av skatten skulle gå direkte til de kommunene som leide ut arealet. Man ønsker ikke at staten skal ta alt, sier Tarald Sivertsen til IntraFish, og utdyper hva han så for seg.

– En arealavgift eller form for ressursskatt. Dette var tanker som en gruppe hadde.