Det var gjennom selskapet Færder Fyr AS at familien Freberg og andre investorer planla å starte lakseoppdrett i et tidligere militæranlegg i Færder kommune, utenfor Tønsberg.

Lokalene er på 25.000 kvadratmeter, hvorav rundt 15.000 kvadratmeter er fjellhaller. I første omgang ville de bygge et pilotanlegg med kapasitet på 1.000 tonn matfisk. Tønsbergs Blad og ilaks har tidligere omtalt planene.

Nasjonalpark til besvær

Av dokumenter IntraFish har fått innsyn i, fremgår det at selskapet fikk avslag på søknaden i slutten av august.