– Dette her er jo bare flikking. Dette endrer ikke noen ting. Det er veldig skuffende, dessverre ikke uventet og viser at høringsrunden ikke var reell. Vi har sagt før at forslaget kom til å få store negative konsekvenser for den norske havbruksnæringen, og ikke minst sårt tiltrengte arbeidsplasser langs kysten, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim til Intrafish.

Han legger til at Mowi alene står bak hver 300. arbeidsplass i Norge, direkte eller indirekte.

– Ingenting ville gledet oss mer enn å skape flere jobber i Distrikts-Norge, men med disse rammevilkårene her går ikke det. Dette her bare føyer seg inn i rekken av nærings- og distriktsfiendtlig politikk fra Støre-regjeringen, sier Vindheim.

– Bare et steg på veien

– Hva tror du om forhandlingene videre?

– Nå skal det i Stortinget, men det er klart at drar de til venstresiden har de flertall. Og både Høyre og Frp har sagt at de var imot forslaget som lå i bordet, og dette er tilnærmet identisk. Men vi kommer til å kjempe videre. Vi kommer ikke til å gi oss, vi skal kjempe til krampen tar og så kjempe litt til. Dette er bare et steg på veien, understreker Vindheim.

– Forslaget er ikke uventet og dessverre veldig skuffende.

Mowi-sjefen har ikke troen på et uavhengig normprisråd som skal utarbeide markedspriser.

– Dette her med normprisråd er veldig byråkratisk og kommer til å skape mye arbeid for næringen og myndighetene. Det kommer til å koste mye. Vi er veldig imot det. Alle priser er gjenstand for revisjon, både i Norge og i utlandet. Vi har allerede gode kontrollrutiner i dag, jeg kan ikke forstå at det er behov for det.

– Ikke bærekraftig skattetrykk

– Det viktigste er at skattetrykket ikke er bærekraftig, det går utover fremtidige arbeidsplasser i en fantastisk næring. Den kunne vokst til å bli så mye mer, sier Vindheim.

– SV har kommet med 14 miljøkrav til oppdrettsnæringen i et eget representantforslag som fremmes denne uken. Hva synes du om disse?

– Jeg har bare lyst å gjøre SV oppmerksom på at Mowi er blitt kåret til verdens mest bærekraftig produsent av animale proteiner fjerde år på rad. Vi skal selvsagt gjøre mer fremover og bli mer bærekraftig, men for å klare det må vi ha mer penger til å investere. Med dette forslaget er det ikke mer penger igjen.

Vindheim sier at man ikke kan få det beste fra to verdener.

– Man må la bedriftene sitte igjen med penger til å investere for. Det er bærebjelken. Alle som driver næring, forstår det. På et eller annet tidspunkt må venstresiden ta innover seg dette her. Det er ingen gratis lunsj i business. Det er naturkreftene som rår.

– Tilnærmet bankrente

– Dere ga et utbytte på 897 millioner kroner til aksjonærene i fjerde kvartal i fjor. Har dere ikke råd til å betale skatten?

– Mowi ga aksjonærene 3,5 prosent avkastning i fjor i form av utbytte, hvorav kun 60 prosent kom fra vår norske virksomhet. Det er tilnærmet bankrente. Ingen putter penger i banken uten å få rente tilbake. Det gjør heller ikke kapitalen i selskaper som er i stor grad er pensjonsfond inklusiv Folketrygdfondet. Og i selskapene er risikoen høyere enn i banken. Ingen norske selskapet betaler mer i utbytte enn statens egne selskaper. Og pensjonsfondet er deg og meg og andre vanlige folk, sier Vindheim.

Grieg: – Ikke store endringer

Konsernsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame, skriver i en epost til Intrafish at de skal lese seg opp på det som er kommet og trenger litt tid å sette seg inn i forslaget.

– Vårt håp har hele tiden vært at vi skal få en grunnrenteskatt som gir mer til staten, men som i minst mulig grad påvirker investeringer, ringvirkninger og bærekraftig utvikling av havbruket i norske kystsamfunn. Etter første øyekast ser det dessverre ikke ut som at det er store endringer i forslaget fra det som kom i høst.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt i havbruk
  • Skattesatsen settes til 35 prosent, ned fra opprinnelig foreslått 40 prosent
  • Det foreslås også en produksjonsavgift på 90 øre per kilo, men naturressursskatt droppes. Produksjonsavgiften trekkes fra bunnfradraget krone for krone for de som kommer i grunnrenteskatte-posisjon
  • Det legges opp til et bunnfradrag på 70 millioner kroner
  • Forslaget om normpriser basert på Nasdaq-prisen droppes, men det skal opprettes et uavhengig prisråd fra 2024. For 2023 setter selskapene selv markedsverdi ved merdkant.
  • For investeringer gjort før 1. januar 2023 gis det fradrag gjennom avskrivninger
  • Vertskommunene kommer noe bedre ut enn det opprinnelige forslaget
  • Regjeringen anslår ikke hvor stort proveny forslaget vil gi, men skriver at det vil variere fra år til år
  • Lovforslaget ble presentert tirsdag 28. mars. Det skjedde etter at saken først ble presentert 28. september 2022, og sendt på høring til 4. januar. Det kom inn over 400 høringssvar i saken.
  • Stortinget ønsket å lande utkastet til en endelig lov 16. mai – denne datoen ble utsatt med en uke, til 23. mai.
Kilde: Regjeringen.no / DN