Laksenæringa vekker stigende nysgjerrighet blant nordmenn.