I spørsmålet, som IntraFish har fått oversendt, fokuserer Heggø også på havbruksfondet, og kommunenes inntekter fra konsesjonsbetalingene.

Heggø skriver at kommunene trolig ikke får inntekter fra konsesjonsvederlag fra nye konsesjoner som ble utlyst før Stortingsvedtaket om havbruksfondet, selv om selve betalingene skjer etter 1. januar.

«I tillegg er de utlyste utviklingskonsesjonene gratis. Det er også grunn til å og tro at det er her veksten vil komme fremover, så slik sett er det grunn til å stille spørsmål om hvordan utviklingskonsesjonene vil påvirke hvor mye som kommer inn i havbruksfondet», heter det i innspillet.

Heggø