I spørsmålet, som IntraFish har fått oversendt, fokuserer Heggø også på havbruksfondet, og kommunenes inntekter fra konsesjonsbetalingene.Heggø skriver at kommunene trolig ikke får inntekter fra konsesjonsvederlag fra nye konsesjoner som ble utlyst før