Innretningen av trafikklyssystemet, som regulerer endringer av kapasiteten for produksjon av laks og ørret, kan bli