Wara poengterer at norsk havbruk er så nær verdensøkonomien som mulig og kan krysse av for