- Jeg ser veldig frem til å begynne i Grieg Seafood. Det er et selskap og en organisasjon jeg kjenner svært godt, og har fulgt lenge, sier Wingaard til IntraFish.

Wingaard har nylig hatt en MBA-utdannelse ved NHH, og skrev da MBA-oppgaven for Grieg Seafood.

- Så du kan trygt si at jeg kjenner selskapet godt, sier han.

Profilert laksemegler

Mange av IntraFishs lesere kjenner Wingaard godt fra tiden han jobbet ved laksebørsen Fish Pool. Han er også brukt som lakseekspert på TV 2. Han er fortsatt jevnlig gjest hos TV 2.

Siden tiden i Fish Pool har han jobbet både i Biomega og i investeringsselskapet Momentum i Bergen, hvor han nå er investeringsdirektør. Samtidig er han utleid til Atlantic Sapphire, hvor han bruker det meste av tiden sin nå.

Wingaard sitter også i styret til organisasjonen Young Fish.

Begynner før årsskiftet

Oppstartsdato i Grieg Seafood er en gang før årsskiftet.

Wingaard skal jobbe ved selskapets hovedkontor i Bergen. Han skal rapportere til konsernledelsen, og jobbe særlig med forretningsutvikling og forretningsanalyse.

- En sterkere satsning nedstrøms er en av hovedpilarene i Grieg Seafoods forretningsstrategi. Jeg kommer til å jobbe med å utvikle ulike forretningsmodeller med kunder og samarbeidspartnere. Grieg Seafood vil komme tettere på forbrukere, og ønsker å inngå partnerskap med ulike aktører i verdikjeden, sier han.