– Det er ingen tvil om at det brukes både mye tid og ressurser på