Organisasjonen sendte fredag ettermiddag ut en melding hvor de oppfordrer alle til å ta koronautbruddet på høyeste alvor. – Sjømatnæringen gjør en kritisk samfunnsoppgave og dermed gis virksomhetsledelsen