Det skriver Atlantic Sapphire i en kvartalsoppdatering torsdag ettermiddag. Oppdateringen kom samtidig med at selskapet meldte at det igjen henter inn friske penger.

Ifølge oppdateringen går produksjonen i anlegget deres i Florida bra. Det som følge av utbedringene som er gjort, blant annet med større kapasitet for kjøling av vann. Temperaturen i vannet i anlegget er nå stabil rundt 14 grader i alle utvekstkarate.

Selskapet melder at veksten i biomassen (fisken) er sterk i alle fiskegrupper, og at andelen av høykvalitets-laks er økt.

Samtidig er fisken som tilhører gruppes som sto i anlegget før tredje kvartal 2023 negativt påvirket av hendelser som skjedde da, primært høye temperaturer.

Bedre fôrkonvertering

Når det gjelder fôrkonvertering er det veldig store forskjeller på fiskegruppene som sto i anlegget før tredje kvartal, og de som ble satt inn etter.

For fiskegrupper som sto i anlegget før tredje kvartal er økonomisk fôrfaktor på 2,4, mens det for gruppene etter er på 1,1. I tillegg faller dødeligheten til fisken i anlegget, melder selskapet.

Selskapet har kommet i gang med byggingen av fase 2 av anlegget sitt i Florida.

Fase 1 har en kapasitet på 9.500 tonn per år, mens fase 2 har en kapasitet på 15.000 tonn.

Totalt har selskapet investert rundt 650 millioner dollar, opplyses det.

Ved utgangen av 2023 hadde selskapet en stående biomasse på rundt 3.050 tonn fisk.